Flannel Flower

Motvilje mot berøring, manglende kontakt med kroppen. Følsomhet, kroppslig nærvær.

150kr