Kunsten å dø

Et dypdykk i hva døden er, hva den betyr for oss, og hvordan vi kan hjelpe de som blir rammet av døden – enten du er pårørende, helsearbeider eller ønsker å forstå døden. En lærebok for de som arbeider med døende og for pårørende for de med kronisk, alvorlig sykdom og for alle oss som en gang skal dø. Boka behandler døden både i et medisinsk, praktisk og klinisk perspektiv, og viser alle hva de kan gjøre for å gi seg selv og andre en god og verdig avslutning. Boka er full av sterke historier fra Audun Myskjas arbeid med døende, praktiske tips og dypdykk i forståelsen av hva døden er og hva den gjør med oss. Av særlig betydning er det at stadieinndelingene i hva som skjer når døden nærmer seg, ble inkludert i boka etter et mangeårig kartleggingsarbeid. Disse stadiene er nå godkjent og anerkjent av mennesker som arbeider med døende og gir en god veiledning til hvordan man skal møte de ulike stadiene ved livets avslutning på en riktig måte. En tidløs bok som av mange regnes som et mesterverk innen feltet, slik en sykepleier som har arbeidet med alvorlig syke og døende i flere tiår uttrykte det: «En av de viktigste bøkene jeg har lest. Alle som kommer i berøring med døden, må ha denne!»

150kr

Produktnr: 13 Kategori: Stikkord:

Anmeldelser/artikler

«Kunsten at dø» Tidsskriftet – Den Norske Legeforening Trykk for å lese artikkel

«Mellom himmel og demens» Psykisk helse.no Trykk for å lese artikkel