Little Flannel Flower

Gledeløs, mangler lekenhet og humor. Evne til å glede seg, lekenhet, «spirit» i hverdagen.

150kr