På vei mot integrert medisin

En grundig innføring i hvordan det beste i vanlig medisin og i komplementær og alternativ behandling kan forenes, og hva denne nye syntesen kan gi samfunnet – og deg. Et standardverk som viser hvordan det som har vært kalt komplementær og alternativ behandling kan integreres i helsevesenet. Boka er grundig og lesverdig, har vært brukt ved flere høgskoleutdanninger og behandler spørsmålet om forskning og dokumentasjon, vurdering av kvalitet og gir samtidig en praktisk innføring i de viktigste kategoriene av komplementær og alternativ behandling. Boka behandler også grundig hvordan elementer fra komplementær og alternativ behandling vellykket kan integreres i helsevesenet, med en rekke eksempler. Boka fikk strålende anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening: https://tidsskriftet.no/2009/03/anmeldelser/et-klart-budskap-til-morgendagens-leger

300kr

Produktnr: 19 Kategori: Stikkord:

Anmeldelser/artikler

«Et klart budskap til morgendagens leger!» Tidsskriftet – Den Norske Legeforening Trykk for å lese artikkel