Tall Yellow Top

Fremmedgjøring, ensom, isolert. Styrker følelse av å høre til.

150kr