Ungdomskilden- 12 gode valg, pocket

En inspirerende samling av viten om hva som gjør at du kan holde deg «evig ung» gjennom livet. Boka er like aktuell om du er ung eller gammel, en bestselger som blir lest om og om igjen. I en anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening ble det uttrykt: «Det er vanskelig å finne feil med denne boka.» Organisasjoner for friskliv hos eldre bruker Ungdomskilden som veiledning. Audun Myskja samler alt vi vet om positiv aldring i en bok som like gjerne kan leses om du er 18 eller 80 år. Inndelingen i kropp, sinn, ånd tydeliggjør og gir boka spenst og spennvidde. Langt fra å være en lettvint selvhjelpsbok viser den noen større perspektiver ved aldring som har inspirert mange. En av de få faglitterære bøkene som har vært på bibliotekenes hurtiglånliste – over lang tid. Se en spennende anmeldelse i Tidsskriftet: https://tidsskriftet.no/2017/09/anmeldelser/alt-vi-ikke-laerte-pa-doktorskolen

199kr

Produktnr: 7 Kategori: Stikkord:

Anmeldelser/artikler

«Alt vi ikke lært på doktorskolen» Tidsskriftet – Den Norske Legeforening  Trykk for å lese artikkel