Audun Myskjas doktorgrad: Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care

Audun Myskjas doktorgrad. Utgivelsesår: 2012

Dette doktorgradsarbeidet har satt dype spor i helsevesenet: Helsedirektoratet har støttet en landsomfattende innføring av metoden som PhD-arbeidet munnet ut i, og resultatene er så sterke at det pågår en stor studie for å undersøke metodens effekt. PhD-arbeidet er et dypdykk som er lett å lese og lærerikt også for de som ikke direkte arbeider i fagfeltet.

180kr

Kategori: