Southern Cross

Offermentalitet, klaging, «dette har jeg ikke fortjent». Positive holdninger, ansvarlighet.

150kr